Ο βελονισμός είναι η πιο γνωστή θεραπευτική μέθοδος της Κινέζικης Ιατρικής (ΚΙ) στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη μέθοδο αυτή κατά την οποία ο ειδικός θεραπευτής τοποθετεί βελόνες σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, με σκοπό τη θεραπεία ή την αντιμετώπιση κάποιου παθολογικού συμπτώματος και τη διατήρηση της υγείας. Η θεραπεία του βελονισμού είναι ασφαλής και σχετικά ανώδυνη, όταν ασκείται από έναν καλά εκπαιδευμένο θεραπευτή. Αντίθετα με πολλά φάρμακα ή ακόμα και βότανα, είναι μη τοξικός και οι αντενδείξεις είναι ελάχιστες. Σύμφωνα με τις θεωρίες της ΚΙ, την τεράστια κλινική εμπειρία της ΚΙ, και σύγχρονες μελέτες, ο βελονισμός μπορεί να εξισορροπήσει  τη λειτουργία των εσωτερικών οργάνων, των μεσημβρινών, την κίνηση του τσι και του αίματος, με σκοπό τη θεραπεία αλλά και την διατήρηση μιας καλής υγείας.

Ο βελονισμός ως πρακτική ξεκίνησε πριν από πολλούς αιώνες στην Κίνα και γρήγορα μεταδόθηκε στην Ιαπωνία, την Κορέα και όλη την ανατολή. Σήμερα είναι ενταγμένος σε αρκετά εθνικά συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Στην ιστοσελίδα του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει πολλές παθήσεις στις οποίες, σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες, ο βελονισμός έχει πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα, καθώς και παθήσεις στις οποίες ο βελονισμός φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα, αλλά απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την αδιαμφισβήτητη υποστήριξη της χρήσης του στην αντιμετώπισή τους. Τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι ιδιαίτερα θετικά. Όμως ακόμα και στις περιπτώσεις που τα θεραπευτικά αποτελέσματα δεν είναι τόσα όσα των κοινών θεραπειών, ο βελονισμός συστήνεται συμπληρωματικά και μη, όταν οι συμβατικές θεραπείες εμπεριέχουν τοξικότητα, σημαντικές παρενέργειες και αντενδείξεις. Για παράδειγμα κλινικές έρευνες δείχνουν πως ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός στην θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, αν και δεν είναι τόσο αποτελεσματικός όσο τα κορτικοστεροειδή φάρμακα. Επειδή όμως, αντίθετα με τα κορτικοστεροειδή, ο βελονισμός δεν προκαλεί παρενέργειες, συστήνεται η χρήση του παρόλη την διαφορά στην αποτελεσματικότητα.

Τι γίνεται σε μια θεραπεία βελονισμού;

Την πρώτη φορά που θα κάνετε βελονισμό, ο/η βελονιστής/ρια  ή ο/η συνεργάτης του/της θα πάρει το πλήρες ιατρικό ιστορικό σας. Στη συνέχεια θα προβεί σε μια φυσική εξέταση όπου, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνεται η επισκόπηση της γλώσσας, η ψηλάφηση του σφυγμού και τμημάτων του σώματός σας. Μετά το τέλος της εξέτασης ο βελονιστής θα σας τοποθετήσει σε καθιστή ή κατακεκλιμένη θέση, για να προχωρήσει στην τοποθέτηση των βελονών, πάνω σε γυμνό δέρμα, στα ειδικά σημεία που έχει επιλέξει για εσάς. Μετά το πέρας 1-45 λεπτών (συνήθως 30 λεπτών) ο βελονιστής θα αφαιρέσει τις βελόνες και η θεραπεία θα έχει πλέον τελειώσει. Σε κάθε συνεδρία που θα ακολουθήσει γίνετε μια σύντομη επανεξέταση και τοποθέτηση βελονών.

 

Πόσες φορές θα χρειαστεί να κάνω βελονισμό;

Το πόσες φορές θα κάνετε βελονισμό εξαρτάται αποκλειστικά από την αιτία για την οποία κάνετε βελονισμό, και  από τον τρόπο που θα επιλέξει ο θεραπευτής να χειριστεί την περίπτωσή σας. Το λιγότερο που μπορεί να χρειαστείτε είναι μία μόνο θεραπεία, και το περισσότερο δύο συνεδρίες την ημέρα, συνήθως όχι για περισσότερο από ένα κύκλο 10 ημερών. Συνήθως στην Ελλάδα συστήνονται 2-3 συνεδρίες την εβδομάδα για ένα κύκλο 10 θεραπειών για τα οξέα περιστατικά, και 1 συνεδρία την εβδομάδα ή κάθε 15 ημέρες, για ένα κύκλο 10 θεραπειών για τα χρόνια περιστατικά, αν και αυτή η πρακτική δεν είναι απόλυτη και εξαρτάται από τον ασθενή και το θεραπευτή. Μετά την ολοκλήρωση ενός θεραπευτικού κύκλου, συχνά συστήνεται η διακοπή της θεραπείας για διάστημα 7-10 ημερών, μετά το οποίο μπορεί, εάν χρειαστεί, να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος.

 

Υπάρχουν παρενέργειες και αντενδείξεις;

Υπάρχουν παρενέργειες και αντενδείξεις αλλά σε σχέση με τα θεραπευτικά οφέλη είναι ελάχιστες. Η πιο συχνή παρενέργεια του βελονισμού είναι η τρώση τριχοειδούς αγγείου και η πρόκληση μικρού αιματώματος. Σε αυτή την περίπτωση ο θεραπευτής αρχικά θα ασκήσει τοπική πίεση για τον περιορισμό του αιματώματος. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα παρά να περιμένετε την σταδιακή απορρόφηση του αιματώματος από τον οργανισμό, μια διαδικασία που διαρκεί μερικές ημέρες. Άλλη παρενέργεια είναι η ελάχιστη κάκωση κάποιου περιφερικού νεύρου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την αίσθηση αιμωδίας ή/και πόνου στην περιοχή κατανομής του συγκεκριμένου νεύρου. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, τα συμπτώματα αυτά θα περάσουν μετά την πάροδο ωρών ή λίγων ημερών. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα εκτός του να ενημερώσετε τον θεραπευτή σας. Σπανιότατα κατά το βελονισμό στην περιοχή της κοιλιάς μπορεί να συμβεί τοπική φλεγμονή σε κάποιο από τα ενδοκοιλιακά όργανα, με αποτέλεσμα για αρκετές ημέρες μετά το βελονισμό, να αισθάνεστε ίσως πόνο στο σημείο της κοιλιάς όπου είχε τοποθετηθεί βελόνα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ειδοποιήσετε άμεσα τον βελονιστή σας για να σας καθοδηγήσει στο τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα διότι η τοπική φλεγμονή παρέρχεται αυτόματα χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα ή επίπτωση στην υγεία. Σπανιότατα σε περίπτωση εφαρμογής βελονισμού στο θώρακα μπορεί να σημειωθεί τρώση του υπεζωκότα (μεμβράνη που καλύπτει τον πνεύμονα) κάτι που μπορεί να έχει ως επακόλουθο τον πνευμοθώρακα. Μερικά από τα συμπτώματα του πνευμοθώρακα είναι η δύσπνοια και ο πόνος στο στήθος. Ο πνευμοθώρακας είναι μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση η οποία επιβάλλει αντιμετώπιση στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Σχετικές αντενδείξεις του βελονισμού είναι η αιμορροφιλία και η λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων. Επίσης αντενδείκνυται η χρήση συγκεκριμένων σημείων βελονισμού κατά την κύηση. Απόλυτη αντένδειξη είναι η εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού στο κορμό ασθενών που φέρουν βηματοδότη και στα άκρα ασθενών που φέρουν μεταλλικές προσθέσεις όπως λάμες, βίδες κλπ.

 

Πού να απευθυνθώ για να βρω ένα βελονιστή;

Στους καταλόγους του ΕΣΚΙ σε αυτή την ιστοσελίδα. Διαφορετικά, σε μια από τις εταιρίες ιατρικού βελονισμού.

 

Τι πρέπει να προσέξω όταν κάνω βελονισμό;

Είναι καλό να μην έχετε φάει σε διάστημα μιας ώρας πριν το βελονισμό. Συστήνεται να χαλαρώσετε και να μην κινείστε αφότου έχουν τοποθετηθεί οι βελόνες, εκτός αν ο θεραπευτής σας έχει αναφέρει κάτι διαφορετικό. Αισθήσεις όπως μούδιασμα, ελαφρύς πόνος, αίσθημα ροής, ζέστης είναι φυσιολογικές αντιδράσεις κατά τη θεραπεία, αλλά και κατά τις ώρες που την ακολουθούν. Για αυτό συστήνεται να ενημερώνετε τον θεραπευτή σας, ειδικά αν συμβεί κάτι ασυνήθιστο. Ενημερώστε τον θεραπευτή σας για το αν πάσχετε από αιμορροφιλία, αλλεργία σε μέταλλα ή σε οτιδήποτε άλλο, αν έχετε ιστορικό λιποθυμικών επεισοδίων με τη λήψη αίματος ή την τοποθέτηση βελονών, αν είστε έγκυος, αν βρίσκεστε σε περίοδο έμμηνου ρύσης, αν πάσχετε από κάποιο μεταδοτικό νόσημα όπως ιός της ηπατίτιδας C, ο ιός  HIV κλπ., αν είστε χρήστης ναρκωτικών ουσιών, αν πάσχετε από ψυχιατρικό νόσημα και γενικότερα οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει το θεραπευτή σας να προστατέψει εσάς και τους συνανθρώπους σας από πιθανό ατύχημα ή παρενέργεια.

 

Μπορεί να εφαρμοστεί μαζί με την αγωγή της κλασικής ιατρικής;

Ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό να ενημερώνετε τον προσωπικό ιατρό σας για το αν δέχεστε θεραπείες βελονισμού και τον βελονιστή σας για τη διάγνωση της κλασικής ιατρικής, το ιστορικό σας, και τα φάρμακα που τυχόν λαμβάνετε.

Βρες έναν Θεραπευτή Κινέζικης Ιατρικής

Βρες έναν θεραπευτή μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Κινέζικης Ιατρικής κοντά σου!