Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε ότι ο θεραπευτής σας είναι άρτια εκπαιδευμένος και ικανός.

Όταν απευθύνεστε στους θεραπευτές-μέλη του Ε.Σ.Κ.Ι. μπορείτε να είστε σίγουροι για τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές τους, καθώς παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προστατεύουν την ποιότητα των φυσικών θεραπειών.

Θεραπευτές Κινέζικης Ιατρικής & Ε.Σ.Κ.Ι.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση των θεραπευτών που ασκούν την ΚΙ καθώς και αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης της ΚΙ στην Ελλάδα. Για αυτό δημιουργήθηκε ο ΕΣΚΙ, για να βοηθήσει στην οργάνωση και την επικοινωνία όλων των θεραπευτών της ΚΙ, να προωθήσει την αλληλεγγύη μεταξύ τους, να φροντίσει για την σωστή εκπαίδευση όσων θέλουν να λέγονται θεραπευτές της ΚΙ και να δημιουργήσει όρια τα οποία θα διαχωρίζουν τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν τμήματα της ΚΙ απλά για το προσωπικό τους ενδιαφέρον και αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με την θεραπεία ασθενών, κάνοντας χρήση του συστήματος της ΚΙ το οποίο έχει όπως ξέρουμε μακριά ιστορία και χρειάζεται αφοσίωση. Τα όρια αυτά ταυτόχρονα μας συνδέουν όλους διότι όλοι μας αγαπούμε και ενδιαφερόμαστε για την υγεία και γνωρίζουμε πως αν σήμερα μπορεί να είμαστε θεραπευτές,  αύριο μπορεί να είμαστε ασθενείς και θέλουμε να φροντίσουμε για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας.

Με λίγα λόγια τα μέλη μας είναι άνθρωποι που σέβονται τον εαυτό τους και αυτό που κάνουν, ασχολούνται επαγγελματικά και σε βάθος με την ΚΙ, παρακολουθούν πρόγραμμα συνεχούς μάθησης και είναι δεσμευμένοι τόσο για την ποιοτική και αποτελεσματική εφαρμογή της θεραπείας τους όσο και στους κανόνες ηθικής και ασφαλούς κλινικής πράξης.

Όλα τα μέλη του Ε.Σ.Κ.Ι. μπορούν να σας προσφέρουν τις ακόλουθες εγγυήσεις:

  • Πτυχιακή/μεταπτυχιακή εκπαίδευση (BSc/ΜSc/PhD) ή ισοδύναμο σε παραδοσιακό βελονισμό, κινεζική ιατρική και δυτικές βιοϊατρικές επιστήμες συμπεριλαμβανομένης της ανατομίας, της φυσιολογίας και της παθολογίας
  • Εξειδικευμένες δεξιότητες πρακτικής που διατηρούνται ακολουθώντας ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εξέλιξης (ΣΕΕ)
  • Τακτικές ενημερώσεις από τον Ε.Σ.Κ.Ι. σχετικά με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των επαγγελματιών έναντι του κοινού
  • Τακτικές ενημερώσεις από τον Ε.Σ.Κ.Ι. σχετικά με τις τελευταίες έρευνες στον τομέα της Κινέζικης & Συμπληρωματικής/Εναλλακτικής Ιατρικής.
  • Συμμόρφωση με τον Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής και τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς/Δεοντολογίας του Ε.Σ.Κ.Ι.

Οι βελονιστές που είναι εγγεγραμμένοι στον Ε.Σ.Κ.Ι. φέρουν τα γράμματα μ.Ε.Σ.Κ.Ι. (μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Κινέζικης Ιατρικής) μετά το όνομά τους.

O Ελληνικός Σύλλογος Κινέζικης Ιατρικής (Ε.Σ.Κ.Ι.) είναι μέλος του Ευρωπαικού Συλλόγου Κινέζικης Ιατρικής (ETCMA) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Βελονισμού-Moxibustion (WFAS).

ETCMA

Tα μέλη του Ε.Σ.Κ.Ι. χωρίζονται σε Τακτικά και Δόκιμα. Επίσης υπάρχουν τα μέλη Φοιτητές / Σπουδαστές Κινέζικης Ιατρικής τα οποία δεν παρέχουν υπηρεσίες θεραπείας.

α)  Όσοι κατέχουν πτυχίο Bachelor ή/και Master ή/και PhD στην Κινέζικη Ιατρική της αλλοδαπής.

β) Όσοι κατέχουν Ελληνικό πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής ή τα αντίστοιχα πτυχία της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος και έχουν  μαθητεύσει σε μονοετή προγράμματα εξειδίκευσης  στην Κινέζικη Ιατρική στην Κίνα.

γ) Όσοι κατέχουν Ελληνικό πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής ή τα αντίστοιχα πτυχία της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος και έχουν  συμπληρώσει επιτυχώς  τον πλήρη κύκλο σπουδών Κινέζικης Ιατρικής των αναγνωρισμένων Ελληνικών σχολών Κινέζικης Ιατρικής ή αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού.

δ) Όσοι κατέχουν το Ελληνικό Πτυχίο Κινέζικης Ιατρικής. Το Ελληνικό Πτυχίο Κινέζικης Ιατρικής απονέμεται από τον ΕΣΚΙ σε όσους έχουν συμπληρώσει επιτυχώς τον πλήρη κύκλο σπουδών Κινέζικης Ιατρικής των Ελληνικών σχολών Κινέζικης Ιατρικής ή αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού ή έχουν παρακολουθήσει μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Κινέζικη Ιατρική στην Κίνα, και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που διοργανώνει ο σύλλογος κάθε χρόνο.

α)  Όσοι κατέχουν Ελληνικό πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Μαιευτικής ή τα αντίστοιχα πτυχία της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος και έχουν  μαθητεύσει σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα βελονισμού στην Ελλάδα ή αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού συμπληρώνοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θέτει ο ΠΟΥ για περιορισμένη εκπαίδευση ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας στο βελονισμό.

β)  Όσοι έχουν συμπληρώσει επιτυχώς τον πλήρη κύκλο σπουδών Κινέζικης Ιατρικής των αναγνωρισμένων Ελληνικών σχολών Κινέζικης Ιατρικής ή αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού.

γ) Όσοι έχουν μαθητεύσει σε μονοετή προγράμματα σπουδών στην Κινέζικη Ιατρική στην Κίνα.

Όσοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών στην Κινέζικη Ιατρική στις  Ελληνικές σχολές Κινέζικης Ιατρικής ή αντίστοιχες του εξωτερικού.

Οι Φοιτητές / Σπουδαστές Κινέζικης Ιατρικής δεν παρέχουν υπηρεσίες θεραπείας.

Τακτικά Μέλη

α)  Όσοι κατέχουν πτυχίο Bachelor ή/και Master ή/και PhD στην Κινέζικη Ιατρική της αλλοδαπής.

β) Όσοι κατέχουν Ελληνικό πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής ή τα αντίστοιχα πτυχία της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος και έχουν  μαθητεύσει σε μονοετή προγράμματα εξειδίκευσης  στην Κινέζικη Ιατρική στην Κίνα.

γ) Όσοι κατέχουν Ελληνικό πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής ή τα αντίστοιχα πτυχία της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος και έχουν  συμπληρώσει επιτυχώς  τον πλήρη κύκλο σπουδών Κινέζικης Ιατρικής των αναγνωρισμένων Ελληνικών σχολών Κινέζικης Ιατρικής ή αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού.

δ) Όσοι κατέχουν το Ελληνικό Πτυχίο Κινέζικης Ιατρικής. Το Ελληνικό Πτυχίο Κινέζικης Ιατρικής απονέμεται από τον ΕΣΚΙ σε όσους έχουν συμπληρώσει επιτυχώς τον πλήρη κύκλο σπουδών Κινέζικης Ιατρικής των Ελληνικών σχολών Κινέζικης Ιατρικής ή αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού ή έχουν παρακολουθήσει μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Κινέζικη Ιατρική στην Κίνα, και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που διοργανώνει ο σύλλογος κάθε χρόνο.

Δόκιμα Μέλη

α)  Όσοι κατέχουν Ελληνικό πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Μαιευτικής ή τα αντίστοιχα πτυχία της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος και έχουν  μαθητεύσει σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα βελονισμού στην Ελλάδα ή αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού συμπληρώνοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θέτει ο ΠΟΥ για περιορισμένη εκπαίδευση ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας στο βελονισμό.

β)  Όσοι έχουν συμπληρώσει επιτυχώς τον πλήρη κύκλο σπουδών Κινέζικης Ιατρικής των αναγνωρισμένων Ελληνικών σχολών Κινέζικης Ιατρικής ή αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού.

γ) Όσοι έχουν μαθητεύσει σε μονοετή προγράμματα σπουδών στην Κινέζικη Ιατρική στην Κίνα.

Φοιτητές / Σπουδαστές Κινέζικης Ιατρικής

Όσοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών στην Κινέζικη Ιατρική στις  Ελληνικές σχολές Κινέζικης Ιατρικής ή αντίστοιχες του εξωτερικού.

Οι Φοιτητές / Σπουδαστές Κινέζικης Ιατρικής δεν παρέχουν υπηρεσίες θεραπείας.