Μελέτες, περιστατικά, κλινικές δοκιμές, συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις πάνω στο βελονισμό και την Κινέζικη Ιατρική

Έρευνα

Η εμπειρία ασθενών υπό αγωγή ωτοβελονισμού κατά τη διάρκεια παρατεταμένης στέρησης εθιστικών ουσιών

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον για την εφαρμογή του ωτοβελονισμού στη φροντίδα και θεραπεία εξαρτημένων χρηστών…

Περισσότερα